Dawid Loranc
KFold i StratifiedKFold

KFold i StratifiedKFold

01.09.2016

Jako, że jestem nadal dość początkującą osobą w świecie Pythona i jego bibliotek, a zwłaszcza tych związanych z uczeniem maszynowym, to wiele rzeczy jest dla mnie nieznanych. Takim przykładem jest dzielenie zbioru danych na części do treningu i do cross validation. Dotychczas robiłem to po swojemu, ale po co tak robić skoro mamy od tego inne narzędzia?

Dlatego zacząłem korzystać z narzędzi dostarczanych przez bibliotekę scikit-learn takich jak KFold i StratifiedKFold.

Przykład z KFold:

#!/usr/bin/python2.7

from __future__ import print_function

import numpy as np
from sklearn.cross_validation import KFold

X = np.array([[1, 2], [3, 4], [1, 2], [3, 4]])
y = np.array([0, 0, 1, 1])
kf = KFold(len(X), n_folds=2, shuffle=True)

train_index, test_index = next(iter(kf))

X_train, X_test = X[train_index], X[test_index]
y_train, y_test = y[train_index], y[test_index]
print("TRAIN X:", X_train)
print("TEST X:", X_test)
print("TRAIN y:", y_train)
print("TEST y:", y_test)

Na wyjściu otrzymamy:

TRAIN X: [[1 2]
 [1 2]]
TEST X: [[3 4]
 [3 4]]
TRAIN y: [0 1]
TEST y: [0 1]

Albo na przykład:

TRAIN X: [[1 2]
 [3 4]]
TEST X: [[1 2]
 [3 4]]
TRAIN y: [0 0]
TEST y: [1 1]

Na powyższym przykładzie widać, że po przeprowadzeniu podziału na dwa zbiory może dojść do takiej sytuacji, że w zbiorze treningowym albo testowym będą dane należące do tylko jednej klasy. KFold nie zapewnia równomiernego rozkładu klas. Aby temu zapobiec można skorzystać z StratifiedKFold, który zapewnia równomierny rozkład klas w każdym zbiorze.

Przykład z StratifiedKFold:

#!/usr/bin/python2.7

from __future__ import print_function

import numpy as np
from sklearn.cross_validation import StratifiedKFold

X = np.array([[1, 2], [3, 4], [1, 2], [3, 4]])
y = np.array([0, 0, 1, 1])
skf = StratifiedKFold(y, n_folds=1)

train_index, test_index = next(iter(skf))

X_train, X_test = X[train_index], X[test_index]
y_train, y_test = y[train_index], y[test_index]

print("TRAIN X:", X_train)
print("TEST X:", X_test)
print("TRAIN y:", y_train)
print("TEST y:", y_test)

Więcej o KFold i StratifiedKFold można poczytać w dokumentacji scikit-learn:

KFold

StratifiedKFold

Kategorie: Przepisy

Udostępnij: