Dawid Loranc
Zapisywanie modeli i historii w Kerasie

Zapisywanie modeli i historii w Kerasie

28.03.2017

Przeważnie trenowanie sieci neuronowych trwa bardzo długo. Czasem trzeba przerwać wykonywanie skryptu, gdy chcemy zrobić coś innego, a równie wymagającego zasobów albo wyłączyć komputer. Ja nie lubię zostawiać sprzętu na noc, więc przerywam uczenie sieci neuronowej i wznawiam trenowanie następnego dnia.

Postanowiłem zatem napisać kod umożliwiający przerwanie wykonywania skryptu, a także zapisywanie historii, dzięki czemu mam ją potem dla wszystkich wykonań skryptu, a nie tylko ostatniego. Do tego jeszcze postanowiłem, że obliczenia będą trwać tyle epok ile sobie założyłem.

Skrypt wygląda następująco i jest on przeróbką przykładu z repozytorium Kerasa.

Ok, czas na kod. Zaczynamy od importów:

import os
import keras
import cPickle
from keras.callbacks import Callback
from keras.models import load_model
# other imports

Następnie utworzyłem klasę MyHistory, która zapisuje na końcu każdej epoki accuracy, validation accuracy, loss i validation loss. Stworzyłem ją dlatego, że potrzebowałem wyciągnąć historię z modelu, gdy skrypt zostaje przerwany (rzucany jest wyjątek KeyboardInterrupt). Innego sposobu nie znalazłem. Możliwe, że dałoby się to jakoś prościej zrobić.

class MyHistory(Callback):
  def __init__(self):
    super(Callback, self).__init__()
    self.history = {'acc': [], 'loss': [], 'val_acc': [], 'val_loss': []}

  def on_epoch_end(self, batch, logs={}):
    for key in self.history.keys():
      self.history[key].append(logs.get(key))

Następnie utworzyłem trzy funkcje:

 • load_history — funkcja, która wczytuje poprzednią zapisaną na dysku historię za pomocą biblioteki cPickle
 • save_history — funkcja, która zapisuje historię (też za pomocą cPickle)
 • merge_history — funkcja, która scala poprzednią historię z tą nową
def load_history(filename):
  with open(filename, 'r') as file:
    history = cPickle.load(file)

  return history

def save_history(history):
  with open('history.pkl', 'wb') as file:
    cPickle.dump(history, file)

def merge_history(previous, current):
  history = { key: previous[key] + current[key] for key in current.keys() }
  return history

Następnie, jeśli istnieje model, to go wczytuję. Wczytuję także poprzednią historię, obliczam na podstawie poprzedniej historii ile epok zostało już wykonanych i uruchamiam obliczenia, gdy zostały jeszcze jakieś. Przerywanie skryptu realizuję poprzez obsłużenie wyjątku KeyboardInterrupt.

batch_size = 128
num_classes = 10
epochs = 40

# data loading and preprocessing here

if os.path.isfile('my_model.h5'):
  print('Loading model...')
  model = load_model('my_model.h5')
else:
  # model definition and compilation here

previous_history = None

if os.path.isfile('history.pkl'):
  previous_history = load_history('history.pkl')

previous_epochs = 0

if previous_history is not None:
  previous_epochs = len(previous_history['acc'])

epochs = epochs - previous_epochs

my_history = MyHistory()
history = None

try:
  if epochs > 0:
    history = model.fit(x_train, y_train,
              batch_size=batch_size, epochs=epochs,
              verbose=1, validation_data=(x_test, y_test),
              callbacks=[my_history])
  else:
    print('Training completed.')
except KeyboardInterrupt:
  print()
  print('You pressed CTRL+C')
  history = my_history.history
finally:
  model.save('my_model.h5')

Na samym końcu scalam i zapisuję historię:

  if history != None and type(history) is not dict:
    history = history.history

  if previous_history != None and history != None:
    history = merge_history(previous_history, history)

  if history != None and len(history['acc']) > 0:
    save_history(history)

Podsumowanie

W powyższym skrypcie udało się osiągnąć zapisywanie modelu i historii, dzięki czemu będę mógł przerywać obliczenia w dowolnym momencie. Do sprawdzenia pozostaje mi tylko to czy przy restarcie val_loss jest brane z zapisanego modelu, czy zaczyna się od pierwszego w danym wykonaniu skryptu. To jest problem, bo jeśli wznowiony skrypt zaczyna od nowa, to stara wartość jest tracona i jeśli do końca obliczeń zostało niewiele, to może dojść do takiej sytuacji gdzie kończymy z modelem z gorszymi wagami niż powinniśmy.

Przykład z działającym kodem można znaleźć tutaj.

Kategorie: Przepisy

Udostępnij: