Dawid Loranc
Multi-armed bandit - Upper Confidence Bound

Multi-armed bandit - Upper Confidence Bound

31.05.2017

Ten post jest częścią moich zmagań z książką "Reinforcement Learning: An Introduction" autorstwa Richarda S. Suttona i Andrew G. Barto. Pozostałe posty systematyzujące moją wiedzę i prezentujące napisany przeze mnie kod można znaleźć w kategorii Sutton & Barto i w repozytorium dloranc/reinforcement-learning-an-introduction.


W multi-armed bandit, aby znaleźć najlepszą akcję potrzebujemy eksploracji, gdyż wartość każdej akcji jest niepewna. Wartość akcji się zmienia, gdy co jakiś czas wykonujemy akcję i dowiadujemy się o otrzymanej nagrodzie. Im częściej dana akcja została wybrana, tym większą mamy pewność, że wartość tej akcji jest właściwa. Do tej pory jednak nie uwzględnialiśmy tego dość intuicyjnego spostrzeżenia w naszych obliczeniach. Akcje były wybierane losowo, bez uwzględniania tego czy wartości akcji są najbliżej tej najlepszej, bądź tego jak bardzo oszacowania są pewne.

Przypomnijmy jak wybieraliśmy najlepszą akcję:

$$ \DeclareMathOperator*{\argmax}{arg\,max} A_t \doteq \argmax_aQ_t(a) $$

Co odpowiada tym liniom kodu:

argmax = np.argmax(self.rewards)
return argmax

Z metody choose_action:

def choose_action(self):
  rand = np.random.uniform(0, 1)

  if rand > self.epsilon:
    # exploit
    argmax = np.argmax(self.rewards)
    return argmax
  else:
    # explore
    return randint(0, self.arms - 1)

Skorzystajmy z poniższego wzoru:

$$ \DeclareMathOperator*{\argmax}{arg\,max} A_t \doteq \argmax_a\Bigg[Q_t(a) + c \sqrt{\frac{\log{t}}{N_t(a)}}\,\Bigg] $$

Gdzie \(\log{t}\) to logarytm naturalny (czyli o podstawie \(e\)), a \(N_t(a)\) oznacza liczbę wykonanych akcji \(a\).

Część z pierwiastkiem w powyższym wzorze mierzy niepewność w oszacowaniu wartości akcji \(a\).

Kod wygląda następująco:

def choose_action(self):
  rand = np.random.uniform(0, 1)

  if rand > self.epsilon:
    # exploit
    ucb = self.rewards + \
      self.c * np.sqrt(np.log(self.t + 1) / (self.action_count + 1))

    return np.argmax(ucb)
  else:
    # explore
    return randint(0, self.arms - 1)

W konstruktorze dodałem c i t:

def __init__(self, arms, pulls, epsilon, c=0):
  self.t = 0
  self.c = c

c jest parametrem, który kontroluje stopień eksploracji.

Wygenerowałem tabelkę z możliwymi wartościami dla jakiejś akcji \(a\):

\(t\) \(N_t\) \(\log{t}\) \(c\sqrt{\frac{\log{t}}{N_t}}, c = 2\)
1 1 0 0
2 1 0,3010299957 1,0973240099
3 1 0,4771212547 1,3814792864
4 1 0,6020599913 1,5518504971
5 1 0,6989700043 1,6720885196
6 2 0,7781512504 1,2475185372
7 2 0,84509804 1,3000754132
8 2 0,903089987 1,3439419534
9 2 0,9542425094 1,3814792864
10 2 1 1,4142135624
11 3 1,0413926852 1,1783563044
12 3 1,079181246 1,1995450505
13 3 1,1139433523 1,218711534
14 3 1,1461280357 1,2361920216
15 3 1,1760912591 1,2522466525
16 4 1,2041199827 1,0973240099
17 4 1,2304489214 1,1092560216
18 4 1,2552725051 1,1203894435
19 4 1,278753601 1,13081988
20 4 1,3010299957 1,1406270186
21 5 1,3222192947 1,0284821028
22 5 1,3424226808 1,036309869
23 5 1,361727836 1,0437347694
24 5 1,3802112417 1,0507944582
25 5 1,3979400087 1,0575216343
26 6 1,414973348 0,9712443386
27 6 1,4313637642 0,9768533715
28 6 1,4471580313 0,9822280901
29 6 1,4623979979 0,9873864485
30 6 1,4771212547 0,9923444478
31 7 1,4913616938 0,9231504115
32 7 1,5051499783 0,9274080558
33 7 1,5185139399 0,9315161036
34 7 1,531478917 0,9354842648
35 7 1,5440680444 0,939321349
36 8 1,5563025008 0,8821288173
37 8 1,5682017241 0,885494699
38 8 1,5797835966 0,8887585714
39 9 1,591064607 0,8409160632
40 10 1,6020599913 0,8005148322
41 11 1,6127838567 0,7658112411
42 12 1,6232492904 0,7355835077
43 13 1,6334684556 0,70894688
44 14 1,6434526765 0,6852429551
45 15 1,6532125138 0,6639703836
46 16 1,6627578317 0,6447398374
47 17 1,6720978579 0,6272438044
48 18 1,6812412374 0,6112357678
49 19 1,69019608 0,59651551
50 20 1,6989700043 0,5829185199
51 21 1,7075701761 0,5703082168
52 22 1,7160033436 0,5585701459
53 23 1,7242758696 0,5476075824
54 24 1,7323937598 0,5373381555
55 25 1,7403626895 0,5276912263
56 26 1,748188027 0,5186058273
57 27 1,7558748557 0,5100290269
58 28 1,7634279936 0,501914619
59 29 1,7708520116 0,4942220654

Jak widać po wartościach z tabelki, wraz z upływem czasu \(t\) ogólnie wartość niepewności w pierwiastku maleje, ale jeśli akcja nie była wybierana, to niepewność nieco wzrasta.

Podsumowanie

Sposób takiego wybierania akcji w zależności od niepewności oznacza się skrótem UCB (upper confidence bound). Jest to metoda statystyczna związana z przedziałami ufności, a przynajmniej tak to rozumiem. Mało co już pamiętam ze statystyki, nigdy nie byłem w niej dobry. UCB jest to całkiem dobra metoda, ale Sutton & Barto ostrzegają, że słabo się sprawdza w problemach niestacjonarnych albo w problemach, w których mamy do czynienia z dużą przestrzenią stanu (large state space, dobrze to przetłumaczyłem na polski?).

Kod można zobaczyć tutaj.

Na sam koniec jeszcze wykresy:

średnie nagrody

Całkiem nieźle, średnio UCB wypada lepiej od wersji bez jeśli chodzi o średnie nagrody. Interesujący jest ten skok i spadek na początku działania algorytmu.

Z optymalnymi akcjami jest gorzej: optymalne akcje

Nic dziwnego, eksploracja zachodzi częściej.

Dla jednego przebiegu MAB: jeden przebieg MAB

Kategorie: Sutton & Barto

Udostępnij: